יש כמה דרכים לשלם על מונית

מה לעשות עם נתקעת באמצע שום מקום? מה לעשות עם אין באזור רכבים שעוצרים לטרמפ? מה לעשות עם אין לך כסף למונית? מה לעשות עם הנהג רוצה שתשלמי לו עם הגוף שלך? מה לעשות עם הוא בנוסף גם מציע לך כסף? מה לעשות, את מהסכימה, אין דרך אחרת וגם הנהג Continue Reading